Kwiecień 5, 2019

5 kwietnia 2019

Informacje CKE

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół i placówek województwa opolskiego     Centralna komisja Egzaminacyjna ogłosiła zaktualizowane ,,Informacje o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminów” w 2019 r. w związku z nowelizacją rozporządzeń o egzaminach.   Informacje są dostępne na stronie: https://cke.gov.pl/zaktualizowane-wersje-informacji-o-sposobie-organizacji-i-przeprowadzania-egzaminow-w-2019-r/  

5 kwietnia 2019

Konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych „All you need is vote!”.

Polska Agencja Prasowa organizuje konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na najciekawsze prace zachęcające do udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego.   Prace konkursowe mogą mieć formę wypowiedzi pisemnej, prezentacji, fotoreportażu wraz z komentarzem lub filmu, przy czym nie może on być dłuższy niż 10 minut. W przypadku filmu dopuszczalna jest praca zespołowa – […]

5 kwietnia 2019

I Krajowy Festiwal Piosenki Przedszkolnej „Mini-Debiuty”.

Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu zaprasza przedszkola publiczne i niepubliczne do udziału w Festiwalu.   Koncert laureatów odbędzie się 7 czerwca 2019 r. w Muzeum Polskiej Piosenki, podczas którego zwycięzcy, oprócz nagród otrzymają statuetki „Mini-Karolinki” nawiązujące do słynnej nagrody na KFPP.   Szczegółowe informacje.

5 kwietnia 2019

Konkurs plastyczny pn. „Nasze Naturalne Środowisko Otula Flaga Biało-Czerwona”.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu zaprasza dzieci w wieku przedszkolnym do udziału w pierwszej edycji Konkursu plastycznego pn. „Nasze Naturalne Środowisko Otula Flaga Biało-Czerwona”.   Nabór do Konkursu będzie przeprowadzony w terminie od 1 kwietnia 2019 r. do 23 kwietnia 2019 r.   Szczegółowe informacje.

5 kwietnia 2019

III edycja ogólnopolskiego konkursu literackiego „Popisz się talentem”.

Wydawnictwo Nowa Era zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie.   Celem konkursu jest zachęcenie uczniów do rozwijania pasji literackich, stworzenie im możliwości artystycznej ekspresji i realizacja prawa dzieci do wyrażania siebie poprzez sztukę, co – jak sądzimy – jest jednym z warunków ich harmonijnego rozwoju. Uczestnicy konkursu nie tylko mają okazję do wykazania […]

5 kwietnia 2019

Komunikat-kwalifikacje pedagogiczne.

Jednostki samorządu terytorialnego, Dyrektorzy szkół i placówek województwa opolskiego     W odpowiedzi na Państwa zapytania dotyczące udokumentowania posiadania kwalifikacji pedagogicznych, w związku z wprowadzeniem rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego, egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego, wyjaśniam co następuje: Zgodnie z treścią […]

5 kwietnia 2019

„Szkoła z Prawami Dziecka”.

Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci – UNICEF z siedzibą w Warszawie zaprasza do udziału w projekcie edukacyjnym UNICEF „Szkoła z Prawami Dziecka”. UNICEF nie pobiera żadnych opłat za udział w Akcji.   Do Akcji mogą przystąpić wszystkie placówki, działające na terenie Polski, zajmujące się edukacją dzieci i młodzieży w wieku […]

5 kwietnia 2019

„Lekcja z MISTRZEM”.

ĆWICZĘ JA, ĆWICZYSZ TY, ZDROWA JA, ZDROWI MY. Pod takim hasłem 28 marca 2019 r. w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Branicach odbyła się „Lekcja z MISTRZEM”. Do Szkoły Podstawowej w Branicach zawitała brązowa medalistka Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro 2016 w wioślarstwie w czwórce podwójnej Pani Joanna Hentka. Lekcja z Panią Joanną Hentką […]