Kwiecień 8, 2019

8 kwietnia 2019

Komunikat w sprawie zwolnienia z egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w roku 2018/2019, a także przyjęcia tych finalistów i laureatów w pierwszej kolejności do szkół określonych w art. 132 Prawo oświatowe i 20 d ustawy o systemie oświaty

Szanowni Państwo, w związku z pytaniami dotyczącymi uprawnień uczniów związanych z rekrutacją oraz zwolnień z egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w roku 2018/2019 podajemy linki ze szczegółowymi informacjami  dotyczącymi podwyższych kwestii.

8 kwietnia 2019

Gala 58 Ogólnopolskiego Konkursu Współzawodnictwa Schronisk Młodzieżowych w Prudniku.

W Szkolnym Schronisku Młodzieżowym „Dąbrówka” w Prudniku od 5 do 7 kwietnia 2019 r. przebywało około 65 wyróżnionych i nagrodzonych dyrektorów schronisk młodzieżowych z całej Polski. Uczestniczyli oni w wycieczkach krajoznawczo–turystycznych na południu województwa opolskiego. Natomiast 6 kwietnia 2019 r. w Kinie Diana w Prudniku odbyła się uroczysta Gala 58 Ogólnopolskiego Konkursu Współzawodnictwa Schronisk Młodzieżowych, […]

8 kwietnia 2019

Komunikat – wynagrodzenie a strajk

Szanowni Państwo, Udział w strajku zorganizowanym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 174) nie stanowi naruszenia obowiązków pracowniczych. Zgodnie z art. 23 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, w okresie strajku pracownik zachowuje prawo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych oraz uprawnień ze stosunku […]

8 kwietnia 2019

Zgłoszenia dyrektorów szkół do Opolskiego Kuratora Oświaty dotyczące uzupełnienia składu zespołów nadzorujących i egzaminacyjnych 2019 r.

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół, w związku z trwającą akcją protestacyjną nauczycieli w szkołach, informuję, iż w przypadku braku możliwości  utworzenia i powołania zespołów nadzorujących i egzaminacyjnych, Kuratorium Oświaty w Opolu dysponuje bazą zawierającą listę osób, które zgłosiły gotowość udziału w pracach ww. zespołów. Wszelkie zapytania i prośby dotyczące wytypowania nauczycieli do składów zespołów nadzorujących i […]

8 kwietnia 2019

14. Konkurs Recytatorski dla Dzieci w Języku Angielskim.

Biblioteka Obcojęzyczna WBP Opole zaprasza dzieci ze szkół podstawowych do udziału w 14. Konkursie Recytatorskim dla Dzieci w Języku Angielskim, który odbędzie się 17 czerwca 2019 r.   Głównym celem konkursu jest popularyzowanie poezji i prozy w języku angielskim dla dzieci oraz pogłębianie umiejętności językowych.   Zgłoszenie do udziału w konkursie należy składać w terminie […]

8 kwietnia 2019

Akcja społeczno-edukacyjna Żonkile, upamiętniająca powstanie w getcie warszawskim.

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN już po raz siódmy zaprasza szkoły, biblioteki z całej Polski do udziału w akcji społeczno-edukacyjnej Żonkile, upamiętniającej powstanie w getcie warszawskim. Możliwe są różne formy zaangażowania.   Zgłoszenia przyjmowane są do 15 kwietnia 2019 r.   Szczegółowe informacje.