Kwiecień 15, 2019

15 kwietnia 2019

Program Edukacja – program Mechanizmu Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021.

Operatorem programu jest Fundację Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej. Głównym celem Programu Edukacja jest zmniejszenie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmocnienia stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Islandią, Lichtensteinem i Norwegią w obszarze edukacji. Działania programowe mają za zadanie wzmocnienie potencjału ludzkiego oraz poszerzenie wiedzy w Polsce. Priorytetowe obszary tematyczne: edukacja włączająca, zarządzanie w edukacji, jakość […]