Kwiecień 2019

9 kwietnia 2019

Kampania pn. „Narkotyki i dopalacze zabijają”.

Szanowni Państwo.   Zapraszamy do udziału w konkursie ogłoszonym przez MSWiA, którego przedmiotem jest stworzenie MEMU internetowego i animacji w formacji GIF. Konkurs organizowany jest w ramach rządowego programu „Razem bezpieczniej” w związku z realizacją kampanii pn. „Narkotyki i dopalacze zabijają”, do której włączył się również Wojewoda Opolski. Przedsięwzięcie to skierowane jest do dzieci i […]

9 kwietnia 2019

Letnie stypendia dla nauczycieli na Uniwersytecie Katolickim w Louvain-la-Neuve (edycja 2019).

Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych Ośrodka Rozwoju Edukacji zaprasza romanistów do przesyłania zgłoszeń na letnie stypendia na Uniwersytecie w Louvain-la-Neuve w Belgii.   Organizatorzy ponoszą koszty zajęć dydaktycznych oraz zakwaterowania i wyżywienia w trakcie kursu. Koszty związane z dojazdem na szkolenie pokrywa uczestnik lub placówka delegująca.   Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 15 kwietnia 2019 r.   […]

8 kwietnia 2019

Komunikat w sprawie zwolnienia z egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w roku 2018/2019, a także przyjęcia tych finalistów i laureatów w pierwszej kolejności do szkół określonych w art. 132 Prawo oświatowe i 20 d ustawy o systemie oświaty

Szanowni Państwo, w związku z pytaniami dotyczącymi uprawnień uczniów związanych z rekrutacją oraz zwolnień z egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w roku 2018/2019 podajemy linki ze szczegółowymi informacjami  dotyczącymi podwyższych kwestii.

8 kwietnia 2019

Gala 58 Ogólnopolskiego Konkursu Współzawodnictwa Schronisk Młodzieżowych w Prudniku.

W Szkolnym Schronisku Młodzieżowym „Dąbrówka” w Prudniku od 5 do 7 kwietnia 2019 r. przebywało około 65 wyróżnionych i nagrodzonych dyrektorów schronisk młodzieżowych z całej Polski. Uczestniczyli oni w wycieczkach krajoznawczo–turystycznych na południu województwa opolskiego. Natomiast 6 kwietnia 2019 r. w Kinie Diana w Prudniku odbyła się uroczysta Gala 58 Ogólnopolskiego Konkursu Współzawodnictwa Schronisk Młodzieżowych, […]

8 kwietnia 2019

Komunikat – wynagrodzenie a strajk

Szanowni Państwo, Udział w strajku zorganizowanym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 174) nie stanowi naruszenia obowiązków pracowniczych. Zgodnie z art. 23 ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, w okresie strajku pracownik zachowuje prawo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych oraz uprawnień ze stosunku […]

8 kwietnia 2019

Zgłoszenia dyrektorów szkół do Opolskiego Kuratora Oświaty dotyczące uzupełnienia składu zespołów nadzorujących i egzaminacyjnych 2019 r.

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół, w związku z trwającą akcją protestacyjną nauczycieli w szkołach, informuję, iż w przypadku braku możliwości  utworzenia i powołania zespołów nadzorujących i egzaminacyjnych, Kuratorium Oświaty w Opolu dysponuje bazą zawierającą listę osób, które zgłosiły gotowość udziału w pracach ww. zespołów. Wszelkie zapytania i prośby dotyczące wytypowania nauczycieli do składów zespołów nadzorujących i […]