Maj 22, 2019

22 maja 2019

Podejmowanie działań prozdrowotnych podczas wyjść i wyjazdów szkolnych.

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół województwa opolskiego.   W związku z podejmowanymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z resortami zdrowia i rolnictwa  działaniami w obszarze profilaktyki otyłości odnoszącymi się do edukacji zdrowotnej w zakresie zdrowego stylu życia, Ministerstwo Edukacji Narodowej apeluje o rezygnację z wizyt w restauracjach szybkiej obsługi podczas wycieczek i wyjść szkolnych (lub […]

22 maja 2019

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie organizacji letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu województwa opolskiego w 2019 roku.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie organizacji letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu województwa opolskiego w 2019 roku.

22 maja 2019

European Schoolnet poszukuje 12 nauczycieli biologii szkół średnich do udziału w projekcie 3Rs

European Schoolnet to sieć 34 europejskich ministerstw edukacji z siedzibą w Brukseli. Jako organizacja non-profit dąży do wprowadzania innowacji w nauczaniu i uczeniu się dla kluczowych interesariuszy: ministerstw edukacji, szkół, nauczycieli, naukowców i partnerów przemysłowych.