Maj 29, 2019

29 maja 2019

Akcja „Przerwany marsz…”

Rada Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej RP wystąpiła z inicjatywą organizacji akcji pn. „Przerwany marsz…”, który ma polegać na symbolicznym dokończeniu 2 września 2019 roku, przerwanego, przez fakt wybuchu II wojny światowej, marszu do szkoły ówczesnej młodzieży. To wtedy życie Dzieci Wojny zostało trwale napiętnowane nieopuszczającym strachem, zatrzymanymi w pamięci obrazami […]

29 maja 2019

Komunikat dotyczący stypendium Prezesa Rady Ministrów i Stypendium Ministra Edukacji Narodowej.

Opolski Kurator Oświaty przypomina o konieczności przeprowadzenia procedury typowania kandydatów do Stypendium Prezesa Rady Ministrów i Stypendium Ministra Edukacji Narodowej przez szkoły publiczne dla młodzieży lub szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkoły publicznej dla młodzieży.

29 maja 2019

Podsumowanie Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”

W tym roku szkolnym o tytuły laureatów i finalistów rywalizowało w zawodach rejonowych i okręgowych 45 uczestników ze szkół województwa opolskiego. Najlepsi spotkali się w 27.05.2019 r. podczas uroczystego posumowania, które odbyło się w Sali Tradycji 10. Opolskiej Brygady Logistycznej.