Lipiec 9, 2019

9 lipca 2019

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Kuratorium Oświaty w Opolu w związku z przyjmowaniem wniosków o stypendium PRM i ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Opolski Kurator Oświaty przypomina, że w związku z przeprowadzeniem procedury typowania kandydatów do Stypendium Prezesa Rady Ministrów i stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania przetwarzane są odpowiednie dane osobowe kandydatów do ww. stypendiów., które wymienione są w „Klauzuli informacyjnej”.   Klauzula informacyjna.