Lipiec 12, 2019

12 lipca 2019

Prezydent podpisał ustawę nowelizującą Kartę Nauczyciela.

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych.   4 lipca 2019 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw. Ustawa zakłada podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli od września, nowy dodatek dla nauczycieli wchodzących do zawodu, minimum 300 zł dodatku za wychowawstwo, skrócenie ścieżki awansu […]