Lipiec 17, 2019

17 lipca 2019

Akcja „Sieci na wakacjach w Twojej miejscowości”.

Szanowni Państwo.   „Sieciaki na wakacjach” to wakacyjna akcja edukacyjna skierowana do uczniów w  wieku 6-11 lat, organizowanych przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę i Fundację Orange. Dotyczy ona bezpieczeństwa dzieci w sieci. Akcja polega na zaproszeniu lokalnych inicjatorów do organizacji sieciakowych zajęć edukacyjnych w oparciu o bezpłatnie udostępnione materiały. Więcej informacji.

17 lipca 2019

Wolne miejsca w szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na terenie województwa opolskiego na rok szkolny 2019/2020

Zgodnie z zarządzeniem nr 5 Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych dla absolwentów szkół podstawowych, tj. do czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum, trzyletniej branżowej szkoły I stopnia oraz szkół ponadgimnazjalnych tj. do […]