Sierpień 5, 2019

5 sierpnia 2019

„Od grosika do złotówki”.

Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości zaprasza uczniów klas drugich i trzecich szkół podstawowych do udziału w projekcie z zakresu edukacji finansowej i przedsiębiorczości. Główne cele programu: nabycie przez dzieci umiejętności gospodarowania pieniędzmi, ustalania priorytetów przy ich wydawaniu lub oszczędzaniu, nabycie przez uczniów wiedzy o finansowych aspektach niebezpiecznych zdarzeń ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka i bezpiecznych zachowań. Szczegółowe informacje.