Sierpień 2019

23 sierpnia 2019

Projekty o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym realizowane przez Państwową Inspekcję Sanitarną

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją. Szanowni Państwo w przekazujemy prezentację przedstawiającą projekty o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym realizowane przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Ponadto informujemy, że w  każdym z województw działa wojewódzka stacja sanitarno-epidemiologiczna, której podlegają stacje powiatowe, które zapraszają wszystkie zainteresowane jednostki do współpracy. Ponadto zachęcamy Państwa do odwiedzania strony  https://gis.gov.pl/ oraz  profilu na portalu Facebook.

21 sierpnia 2019

Ogólnopolski Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych w ramach projektu pn. „Odpoczywaj na wsi”.

Szanowni Państwo, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach projektu pn. „Odpoczywaj na wsi” planuje organizację ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych. Celem konkursu jest m.in. promowanie wśród uczniów wypoczynku na polskiej wsi i kreowanie wizerunku obszarów wiejskich jako turystycznego rynku oferującego zróżnicowane i całoroczne atrakcje. Konkurs będzie przebiegał w trzech […]

19 sierpnia 2019

Informacja dotycząca organizacji turnusów dokształcania teoretycznego uczniów będących młodocianymi pracownikami w kl. I

Dyrektorzy szkół branżowych woj. opolskiego W związku ze zmianami obowiązującymi z dniem 01.09.2019 r. ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 t.j. ) art. 51 ust. 1: „Kurator oświaty, w imieniu wojewody, wykonuje zadania i kompetencje w zakresie oświaty określone w ustawie i przepisach odrębnych na obszarze województwa, a w szczególności: (…) […]

13 sierpnia 2019

80. rocznica wybuchu II wojny światowej.

Pan Adrian Czubak Wojewoda Opolski oraz Pan Michał Siek Opolski Kurator Oświaty zapraszają wszystkich dyrektorów, nauczycieli oraz młodzież opolskich szkół do udziału w uroczystych obchodach 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej, które odbędą się w Opolu. Opolski Kurator Oświaty  w sposób szczególny zaprasza poczty sztandarowe szkół z terenu miasta Opola.   Program uroczystości

12 sierpnia 2019

Ogłoszenie o drugim naborze kandydatów na stanowisko doradcy metodycznego dla nauczycieli szkół i placówek znajdujących się na terenie województwa opolskiego. Termin zakończenia naboru: 28 sierpnia 2019 r.

W związku z § 25 ust. 1 – 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28  maja  2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 r. poz. 1045) Opolski Kurator Oświaty poszukuje kandydatów do realizacji zadań nauczyciela – doradcy metodycznego z następujących specjalności: biologia; chemia; geografia; etyka; filozofia; fizyka; historia; język angielski; język […]

12 sierpnia 2019

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty.

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych.   W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 8 sierpnia 2019 r. opublikowano Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty. Proszę o zapoznanie się. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2019 r. […]