Wrzesień 11, 2019

11 września 2019

Działania z zakresu narkomanii.

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół województwa opolskiego.   Informuję,  że we wrześniu br. Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Pracownia Badań i Inicjatyw Społecznych będzie kontynuować w szkołach Europejski program badań ankietowych nad używaniem alkoholu i narkotyków przez młodzież. Badanie obejmie dwie grupy uczniów: urodzonych w 2001 r. i w […]