Wrzesień 23, 2019

23 września 2019

II Kongresie Rozwoju Systemu Edukacji „Mądrość, Kreatywność, Innowacyjność”

W dniu 18 września br. Pan Michał Siek – Opolski Kurator Oświaty wziął udział w II Kongresie Rozwoju Systemu Edukacji „MĄDROŚĆ, KREATYWNOŚĆ, Innowacyjność”. Kształcenie dla przyszłości , który odbył się w PGE Narodowy w Warszawie. Organizatorem i inicjatorem kongresu była Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie. Myślą przewodnią obrad było pokazanie umiejętności nabywania kompetencji personalnych, […]

23 września 2019

VII edycja Kampanii Edukacyjnej „Przyhamuj, życie przed Tobą”. Spotkania z uczniami w szkołach.

Opolska Kampania Edukacyjna pod hasłem „Przyhamuj, życie przed Tobą” to cykl działań zapoczątkowanych przez Opolskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2013/2014. Celem kampanii jest uświadomienie zagrożeń wynikających z uczestnictwa w ruchu drogowym. Dotyczy to zarówno pieszych jak i kierujących rowerami lub motorowerami oraz uwrażliwienie na sytuacje kryzysowe występujące w ruchu drogowym i wykształcenie pożądanych reakcji […]

23 września 2019

44. Olimpiada Artystyczna

Olimpiada Artystyczna to ogólnopolski trójstopniowy konkurs finansowany przez MEN, adresowany do uczniów szkół ponadpodstawowych. Wszystkie informacje dotyczące 44. edycji Olimpiady Artystycznej umieszczone są na stronie: www.olimpiada-artystyczna.pl. W załączeniu: Terminarz 44. Olimpiady Artystycznej, plakat.

23 września 2019

Ogólnopolski konkurs pn. „Cukierek za życzliwość i Ty możesz zostać wolontariuszem”

Do udziału w konkursie zaprasza Fundacja Dwa Skrzydła Anioła. Konkurs rozpoczyna się 1.10.2019 r i trwać będzie do dnia 15.01.2020 r. Szkoły zainteresowane konkursem mogą zgłaszać przystąpienie do dnia 30.09.2019 r. Więcej informacji na stronie fundacji: www.dwaskrzydlaaniola.pl w zakładce konkursy oraz w załączniku.

23 września 2019

20.października Dniem Krajobrazu

Tegoroczne obchody Dnia Krajobrazu Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (GDOŚ) zwraca się z prośbą o przekazanie informacji na temat obchodów przez szkoły Dnia Krajobrazu, w szczególności planowanych organizacji spacerów krajobrazowych, wg wzoru (tabeli), na adres: sekretariat.krajobrazowa@qdos.qov.pl . Tabela (wzór) w wersji edytowalnej będzie zamieszczona na, portalu Generalnej Dyrekcji Ochrony środowiska, w zakładce Dzień Krajobrazu, można też […]

23 września 2019

XII Ogólnopolski Turniej Wiedzy Psychologicznej

„Charaktery” sp. z o.o – organizator turnieju zaprasza do udziału uczniów szkół, w których program nauczania kończy się egzaminem maturalnym. Regulamin Turnieju jest dostępny w siedzibie Organizatora (25-502 Kielce, ul. Paderewskiego 40, tel. 41 343-28-42, e-mail: turniej@charaktery.com.pl), na stronie internetowej www.charaktery.eu  oraz w załączniku. Turniej trwa od 24.09.2019 r. do 4.04.2020 r..

23 września 2019

XII Ogólnopolski Turniej Wiedzy Psychologicznej

„Charaktery” sp. z o.o – organizator turnieju zaprasza do udziału uczniów szkół, w których program nauczania kończy się egzaminem maturalnym. Regulamin Turnieju jest dostępny w siedzibie Organizatora (25-502 Kielce, ul. Paderewskiego 40, tel. 41 343-28-42, e-mail: turniej@charaktery.com.pl), na stronie internetowej www.charaktery.eu  oraz w załączniku. Turniej trwa od 24.09.2019 r. do 4.04.2020 r. XII Turniej- regulamin