Wrzesień 27, 2019

27 września 2019

Konkurs historyczny pn. „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii”

W imieniu organizatora informujemy, że rozpoczyna się rekrutacja do VII edycji ogólnopolskiego konkursu historycznego „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii” Do udziału w konkursie zaprasza Fundacja Centrum Solidarności -organizator konkursu. Więcej informacji w załączniku. „Zakochaj się w historii”.

27 września 2019

Ogólnopolski konkurs „Młody kierowca”

Konkurs organizowany jest przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Celem przedsięwzięcia jest zainteresowanie młodych ludzi tematem bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a także zachęcanie ich do twórczych poszukiwań w różnych dziedzinach sztuki. Konkurs został objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Szczegółowe  informacje o konkursie.

27 września 2019

Międzynarodowy Konkurs Informatyczny „ Bóbr”

Komitet Organizacyjny zaprasza wszystkich uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w edycji polskiej Międzynarodowego Konkursu Bóbr. Głównym celem konkursu jest rozwój i kształtowanie myślenia komputacyjnego, algorytmicznego oraz popularyzacja posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną wśród wszystkich uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych. Konkurs ma charakter jednorazowego testu wykonywanego samodzielnie przez uczestnika Konkursu z pomocą komputera […]

27 września 2019

XIV Olimpiada Informatyczna Juniorów

Fundacja Rozwoju Informatyki  zaprasza wszystkich uczniów szkół podstawowych zainteresowanych algorytmiką i programowaniem do udziału w XIV Olimpiadzie Informatycznej Juniorów. Zawody I stopnia składają się z trzech tur i może brać w nich udział każdy zainteresowany uczeń. Pierwsza tura (testowa), polega na odpowiedzi na wybrane pytania, a dwie kolejne tury – otwarta i ukryta – na […]