Listopad 2019

29 listopada 2019

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa –zmiana terminu składania wniosków.

Do 6 grudnia br. szkoły mogą jeszcze składać wnioski o finansowe wsparcie na zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 3. Rok 2020 jest ostatnim rokiem realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” edycji 2016-2020. Do składania wniosków zachęcamy szkoły podstawowe oraz ponadpodstawowe, które w latach 2016-2019 nie korzystały ze wsparcia w […]

29 listopada 2019

Hackathon – Brzeg 2019

W dniach 23-24 listopada br. w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Brzegu odbył się maraton programowania „Code4Poland – Hackathon – Brzeg 2019 – AI w rolnictwie”.  Wydarzeniu przyglądał się Opolski Kurator Oświaty – Michał Siek.

28 listopada 2019

Pilotażowy projekt pn. Szkoła dla innowatora.

Szanowni Państwo.   Szkoła dla innowatora to pilotażowy projekt wspierający 20 szkół w rozwijaniu u młodych ludzi kompetencji proinnowacyjnych – m.in. ciekawości, współpracy, rozwiązywania problemów, samodzielności myślenia i przywództwa. W projekcie powstają rozwiązania gotowe do zastosowania w innych szkołach.  Inicjatorami projektu są Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. Rekrutacja do projektu rozpocznie się 3 […]

27 listopada 2019

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – wzory sprawozdań merytorycznych i finansowych

Uprzejmie przypominamy, że organy prowadzące, które korzystały z dofinansowania zakupu książek do bibliotek szkolnych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w 2019 roku zobowiązane są do złożenia sprawozdania merytorycznego i finansowego do Opolskiego Kuratora Oświaty w nieprzekraczalnym terminie do 15.01.2020 r.(liczy się data wpływu do urzędu).   Sprawozdanie merytoryczne – organ prowadzący szkołę. Sprawozdanie finansowe.

27 listopada 2019

Wzory sprawozdań dla dyrektorów szkół i organów prowadzących sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” – wzory sprawozdań.