Listopad 15, 2019

15 listopada 2019

Seminarium dotyczące normalizacji

Szanowni Państwo, dyrektorzy, nauczyciele szkół branżowych i  technicznych woj. opolskiego Polski Komitet Normalizacyjny  jest krajową jednostką normalizacyjną, która zgodnie z ustawowymi zadaniami organizuje działalność normalizacyjną w kraju. Aby normalizacja mogła pozytywnie wpływać na rozwój gospodarczy kraju oraz indywidualne podejmowane działania przedsiębiorcze, konieczna jest społeczna świadomość normalizacyjna.

15 listopada 2019

Kampania edukacyjna. „Depresja. Rozumiesz – pomagasz”.

Szanowni Państwo. We współpracy z Ministerstwem Zdrowia wraz wieloma specjalistami zostały przygotowane merytoryczne materiały dotyczące depresji młodzieńczej. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami, które  mogą zostać również wykorzystane w codziennej pracy nauczyciela z dziećmi i młodzieżą. Szczegóły na ten temat projektu możecie Państwo znaleźć na stronie kampanii edukacyjnej „Depresja. Rozumiesz – pomagasz”.

15 listopada 2019

Prawidłowość dokonywania zgłoszeń dotyczących zamiaru zorganizowania wypoczynku.

Szanowni Państwo.   W załączeniu przekazuję wykaz błędów, które występowały podczas rejestracji wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii letnich oraz stwierdzone nieprawidłowości podczas kontroli wypoczynku. Proszę o zapoznanie się z ich treścią i uwzględnianie uwag przy kolejnych rejestracjach wypoczynku. Działania te mogą przyczynić się do usprawnienia procesu zatwierdzenia zgłoszeń dotyczących zamiaru zorganizowania różnorodnych form […]