Listopad 2019

18 listopada 2019

SUKCESY NASZYCH UCZNIÓW I NAUCZYCIELI

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele szkół/placówek woj. opolskiego Opolski Kurator Oświaty z wielką satysfakcją odnotowuje sukcesy uczniów, nauczycieli szkół/placówek województwa opolskiego i chciałby osobiście gratulować ich autorom. Nie zawsze informacje te docierają do kuratorium. Chcielibyśmy, aby uruchomiona na naszej stronie zakładka umożliwiła dodatkowo wyróżniać i promować szczególne osiągnięcia naszych uczniów i nauczycieli uzyskane na szczeblu ponadwojewódzkim, […]

18 listopada 2019

Zakwalifikowani do kolejnego etapu Olimpiady Wiedzy Technicznej

Organizatorzy XLVI Olimpiady Wiedzy Technicznej przekazali wyniki zawodów I stopnia, które odbyły się także w szkołach woj. opolskiego. Cieszy fakt, iż decyzją Komitetu Głównego OWT do zawodów II stopnia XLVI Olimpiady Wiedzy Technicznej w r. szk. 2019/2020 zakwalifikowało się ośmiu uczniów z Opolszczyzny. Reprezentować będą niżej wymienione szkoły z trzech powiatów: Centrum Kształcenia Ustawicznego w […]

15 listopada 2019

Seminarium dotyczące normalizacji

Szanowni Państwo, dyrektorzy, nauczyciele szkół branżowych i  technicznych woj. opolskiego Polski Komitet Normalizacyjny  jest krajową jednostką normalizacyjną, która zgodnie z ustawowymi zadaniami organizuje działalność normalizacyjną w kraju. Aby normalizacja mogła pozytywnie wpływać na rozwój gospodarczy kraju oraz indywidualne podejmowane działania przedsiębiorcze, konieczna jest społeczna świadomość normalizacyjna.

15 listopada 2019

Kampania edukacyjna. „Depresja. Rozumiesz – pomagasz”.

Szanowni Państwo. We współpracy z Ministerstwem Zdrowia wraz wieloma specjalistami zostały przygotowane merytoryczne materiały dotyczące depresji młodzieńczej. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami, które  mogą zostać również wykorzystane w codziennej pracy nauczyciela z dziećmi i młodzieżą. Szczegóły na ten temat projektu możecie Państwo znaleźć na stronie kampanii edukacyjnej „Depresja. Rozumiesz – pomagasz”.