Grudzień 2019

17 grudnia 2019

„VI edycja konkursu Mistrz Recyklingu 2019/20”.

FUNDACJA CHLOROFIL z siedzibą w Warszawie zaprasza uczniów klas 3-4 oraz 5-7 szkół podstawowych, kół ekologicznych i grup świetlicowych do udziału w Konkursie „MISTRZ RECYKLINGU MAKS PORZĄDKUJE ODPADY”.   Konkurs ma na celu kształtowanie prawidłowych postaw proekologicznych zmierzających do selektywnej zbiórki, odzysku i recyklingu odpadów ze szczególnym uwzględnieniem odpadów opakowaniowych i zużytego sprzętu elektrycznego i […]

17 grudnia 2019

„Dar na stulecie urodzin Jana Pawła II”.

Z okazji 100-lecia urodzin św. Jana Pawła II zapraszamy szkoły i placówki oświatowe do udziału w projekcie pt. „Dar na stulecie urodzin Jana Pawła II”.   Główną ideą projektu jest wspieranie i pomnażanie dobra w każdej postaci. Liczy się każdy człowiek i każda wspólnota. Wolontariat, modlitwa, wydarzenia o charakterze społecznym, artystycznym, sportowym, charytatywnym, czy edukacyjnym, […]

17 grudnia 2019

Lista laureatów konkursu plastycznego dla przedszkolaków pn. „Choinkowa Ozdoba”.

14 grudnia 2019 r. Komisja powołana Postanowieniem Opolskiego Kuratora Oświaty z dnia 10 grudnia 2019 r.  rozstrzygnęła konkurs  plastyczny pt. „Choinkowa ozdoba”. Konkurs realizowany był w dwóch kategoriach: indywidualnej (uczestnik) i zespołowej (grupa przedszkolna).  Jego celem było wyłonienie prac konkursowych – „ozdób choinkowych” –  możliwych do zawieszenia na choince. Do 12 grudnia br. na konkurs […]

12 grudnia 2019

Forum Wolontariatu Szkolnego

10 grudnia br. odbyło się Forum Wolontariatu Szkolnego z ramienia Korpusu Solidarności. To pierwsze ogólnopolskie spotkanie z przedstawicielami środowiska edukacyjnego: nauczycielami, pedagogami, psychologami, czy pracownikami instytucji odpowiedzialnych za kształt polityki edukacyjnej.

11 grudnia 2019

Kurs przedmaturalny: 10-12.02.2020 r.

Katedra Literatury Polskiej i Katedra Języka Polskiego już po raz szósty zapraszają wszystkich chętnych maturzystów do wzięcia udziału w bezpłatnym kursie przygotowującym do matury z języka polskiego. Zapisy bezpośrednio w sekretariacie Instytutu Nauk o Literaturze UO (p. 23, parter CM), telefonicznie: (77) 541-59-24 lub drogą mailową: inol@uni.opole.pl do 7 lutego 2020 roku lub do wyczerpania […]

11 grudnia 2019

Konkurs wiedzy o zdrowym stylu życia.

Szanowni Państwo.   Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców w ramach realizacji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj formę” organizuje w roku szkolnym 2019/2020 IX edycję Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia. Konkurs skierowany jest do uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych, a jego głównym celem jest zwiększenie świadomości wśród młodzieży szkolnej na temat […]

11 grudnia 2019

IX Ogólnopolskie Forum Szkół „Edukacja Obronna Młodzieży” we Wrocławiu

Głównym tematem Forum organizowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej  w dniach 8-10 stycznia 2020 r. będą nowe uregulowania prawne, wynikające z nowelizacji ustawy Prawo oświatowe i ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, wiążące się z możliwością tworzenia oddziałów przygotowania wojskowego.

10 grudnia 2019

Akcja „Razem na Święta”.

Szanowni Państwo.   Zachęcamy do udziału w akcji „Razem na Święta”, organizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, której celem jest zarówno pomoc innym, jak również budowanie wspólnot i kształtowanie odpowiedzialności za drugą osobę. Do akcji zgłosiło się już ponad 4 tys. szkół, przedszkoli i placówek oświatowych. Warunkiem uczestnictwa w akcji „Razem na Święta” jest przesłanie przez […]