2020

30 grudnia 2020

ZARZĄDZENIE NR 22 OPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 29 grudnia 2020 r w sprawie ustalenia wysokości opłaty wnoszonej w 2021 roku przez placówki doskonalenia nauczycieli ubiegające się o uzyskanie akredytacji przez Opolskiego Kuratora Oświaty

ZARZĄDZENIE NR 22 OPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 29 grudnia 2020 r w sprawie ustalenia  wysokości opłaty wnoszonej w 2021 roku przez placówki doskonalenia nauczycieli ubiegające się o uzyskanie akredytacji przez Opolskiego Kuratora Oświaty

29 grudnia 2020

20 listopada b.r. odbył się finał I edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Bawmy się lalkami”, którego organizatorem było Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy

Wśród 15 wyróżnionych prac znalazła się kukiełka Czerwonego Kapturka wykonana przez uczennicę PSP nr 1 w Brzegu – Anastazję Owsiak.

29 grudnia 2020

Zapotrzebowanie na płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek województwa opolskiego Poniżej zamieszczamy formularz w sprawie zapotrzebowania na płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni. Prosimy o wypełnienie formularza do 6 stycznia 2021 r. Płyny będą dostarczane w opakowaniach 5 litrowych. Zapotrzebowanie na środki dezynfekujące proszę zaplanować do końca roku szkolnego 2020/2021 z uwzględnieniem egzaminów ósmoklasisty, zawodowych i maturalnych. […]

29 grudnia 2020

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 2382)

29 grudnia 2020

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r . poz.2353)

29 grudnia 2020

INFORMACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY AKREDYTACYJNEJ W 2021 ROKU WNOSZONEJ PRZEZ PODMIOT UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE AKREDYTACJI NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE PROWADZONE W FORMIE POZASZKOLNEJ

Zgodnie z art. 118 ust. 6a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020r. poz. 910 z późn. zm.) Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w terminie do dnia 31 grudnia każdego roku, podaje do publicznej wiadomości na stronie urzędu obsługującego tego ministra wysokość opłaty w następnym roku kalendarzowym […]