2020

3 kwietnia 2020

VII edycja Programu dofinansowania edukacji matematycznej mPotęga.

Fundacja mBanku rozpoczęła nabór projektów do VII edycji Programu mPotęga. Celem Programu mPotęga jest popularyzacja matematyki wśród dzieci i młodzieży i pokazać im, jak bardzo potrzebna w codziennym życiu jest umiejętność sprawnego liczenia i logicznego myślenia. Programem grantowym objęte są dzieci i młodzież uczące się w klasach 4-6 szkoły podstawowej (I Konkurs)lub 7-8 szkoły podstawowej […]

2 kwietnia 2020

Elektroniczne wersje podręczników i materiałów dydaktycznych – pobierz bezpłatnie ze stron wydawców

Na czas zawieszenia zajęć wydawcy edukacyjni zrzeszeni w Polskiej Izbie Książki udostępnili bezpłatnie elektroniczne wersje podręczników. Uczniowie i nauczyciele mogą podbierać ze stron internetowych wydawców nie tylko podręczniki, ale również inne materiały dydaktyczne. Zachęcamy do korzystania!

2 kwietnia 2020

Konsultacje ekspertów poradni psychologiczno-pedagogicznych dla uczniów, rodziców i nauczycieli

Drodzy Uczniowie, Szanowni Państwo w związku z rozprzestrzenianiem się na terytorium Polski koronawirusa SARS-CoV-2, Opolski Kurator Oświaty  informuje, że poradnie psychologiczno-pedagogiczne udzielają specjalistycznego wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom, zgodnie z rejonem ich działania, według załączonej poniżej tabeli. Zachęcamy do korzystania z dodatkowych materiałów umieszczonych na stronach internetowych tych placówek oraz z profesjonalnej wiedzy […]