styczeń 2020

31 stycznia 2020

„XXVI Opolski Turniej Chemiczny”.

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz ponadpodstawowych Województwa Opolskiego do udziału w zawodach XXVI OPOLSKIEGO TURNIEJU CHEMICZNEGO. Zawody zostaną rozegrane 14 marca 2020 r. w budynku Uniwersytetu Opolskiego ul. Oleska 48 w Opolu o godzinie 10.00 i potrwają do godz. 13.00. Zgłoszenia proszę przesyłać elektronicznie: Krzysztof.Ejsmont@uni.opole.pl lub listownie: dr hab. Krzysztof Ejsmont, prof. UO Wydział […]

30 stycznia 2020

VII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wzrostu Kryształów dla Młodzieży Szkolnej.

Instytut Śląski w Katowicach organizuje Ogólnopolski Konkurs Wzrostu Kryształów którego realizatorem jest Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii. Zakład Fizyki Kryształów. Konkurs kierowany jest do uczniów klas podstawowych i ponadpodstawowych. Cele konkursu: – szerzenie wiedzy na temat hodowli kryształów, – wzbudzenie zainteresowania pięknem świata kryształów, – zapoznanie z rolą jaką spełnia krystalografia w fizyce, chemii, biologii, […]

30 stycznia 2020

Wyniki etapu miejskiego/gminnego – Lista uczniów po dodatkowej weryfikacji prac z Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego dla uczniów szkół podstawowych województwa opolskiego.

Wyniki etapu miejskiego/gminnego – Lista uczniów po dodatkowej weryfikacji prac z  Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego dla uczniów szkół podstawowych  województwa opolskiego.

29 stycznia 2020

X edycja Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Płynąc pod prąd”

Szkoła Podstawowa nr 66 im. Zbigniewa Herberta we Wrocławiu, Stowarzyszenia Ojczyzny Polszczyzny oraz Stowarzyszenia Klubu Herbertowskich Szkół organizuje    X edycję Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Płynąć pod prąd”. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, którzy ukończyli 13 lat. Konkursowi patronuje siostrzeniec poety Zbigniewa Herberta – dr hab. Rafał Żebrowski. Honorowym Przewodniczącym Jury jest […]

29 stycznia 2020

Zawody potrzebne na rynku pracy – obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej

Szanowni Państwo, Po raz  drugi, w formie obwieszczenia, Minister Edukacji Narodowej ogłosił prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy. Każdego roku, do 1 lutego MEN będzie ogłaszało prognozę w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Oprócz zapotrzebowania na krajowym rynku pracy dokument będzie zawierał również […]

29 stycznia 2020

Wyniki etapu miejskiego/gminnego – Lista uczniów zakwalifikowanych do etapu III Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego dla uczniów szkół podstawowych województwa opolskiego.

Wyniki etapu miejskiego/gminnego – Lista uczniów zakwalifikowanych do etapu III Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego dla uczniów szkół podstawowych województwa opolskiego.

29 stycznia 2020

Wyniki etapu miejskiego/gminnego – Lista wszystkich uczniów po weryfikacji prac po etapie miejskim/gminnym Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego dla uczniów szkół podstawowych województwa opolskiego.

Wyniki etapu miejskiego/gminnego – Lista wszystkich uczniów po weryfikacji prac po etapie miejskim/gminnym Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego dla uczniów szkół podstawowych województwa opolskiego.

29 stycznia 2020

Wyniki etapu miejskiego/gminnego – Lista uczniów zakwalifikowanych do etapu III Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego dla szkół podstawowych województwa opolskiego.

Wyniki etapu miejskiego/gminnego – Lista uczniów zakwalifikowanych do etapu III Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego dla szkół podstawowych województwa opolskiego.

29 stycznia 2020

Wyniki etapu miejskiego/gminnego – Lista wszystkich uczniów po weryfikacji prac po etapie miejskim/gminnym Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego dla uczniów szkół podstawowych województwa opolskiego.

Wyniki etapu miejskiego/gminnego – Lista wszystkich uczniów po weryfikacji prac po etapie miejskim/gminnym Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego dla uczniów szkół podstawowych województwa opolskiego