Styczeń 30, 2020

30 stycznia 2020

VII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wzrostu Kryształów dla Młodzieży Szkolnej.

Instytut Śląski w Katowicach organizuje Ogólnopolski Konkurs Wzrostu Kryształów którego realizatorem jest Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii. Zakład Fizyki Kryształów. Konkurs kierowany jest do uczniów klas podstawowych i ponadpodstawowych. Cele konkursu: – szerzenie wiedzy na temat hodowli kryształów, – wzbudzenie zainteresowania pięknem świata kryształów, – zapoznanie z rolą jaką spełnia krystalografia w fizyce, chemii, biologii, […]

30 stycznia 2020

Wyniki etapu miejskiego/gminnego – Lista uczniów po dodatkowej weryfikacji prac z Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego dla uczniów szkół podstawowych województwa opolskiego.

Wyniki etapu miejskiego/gminnego – Lista uczniów po dodatkowej weryfikacji prac z  Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego dla uczniów szkół podstawowych  województwa opolskiego.