Styczeń 2020

29 stycznia 2020

Zarządzenie nr 1 Opolskiego Kuratora Oświaty w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych w województwie opolskim.

Zarządzenie nr 1 Opolskiego Kuratora Oświaty w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do: publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych w województwie opolskim. Załącznik nr […]

28 stycznia 2020

Informacja na temat miejsca odbywania się etapów wojewódzkich poszczególnych konkursów przedmiotowych – edycja 2019/2020.

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów zakwalifikowanych do udziału w etapach wojewódzkich konkursów przedmiotowych wraz z opiekunami do Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego, ul. Strzelców Bytomskich 2, 45-084 Opole.

28 stycznia 2020

Wyniki etapu miejskiego/gminnego – Lista uczniów zakwalifikowanych do etapu III Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego dla uczniów szkół podstawowych województwa opolskiego.

Wyniki etapu miejskiego/gminnego – Lista uczniów zakwalifikowanych do etapu III Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego dla uczniów szkół podstawowych województwa opolskiego.

28 stycznia 2020

Wyniki etapu miejskiego/gminnego – Lista wszystkich uczniów po weryfikacji prac po etapie miejskim/gminnym Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego dla uczniów szkół podstawowych województwa opolskiego.

Wyniki etapu miejskiego/gminnego – Lista wszystkich uczniów po weryfikacji prac po etapie miejskim/gminnym Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego dla uczniów szkół podstawowych województwa opolskiego.

27 stycznia 2020

53 Międzyszkolny Turniej Fizyczny

Opolski Oddział Polskiego Towarzystwa Fizycznego organizuje 53 Międzyszkolny Turniej Fizyczny na który serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych naukami przyrodniczymi, a w szczególności fizyką. Do turnieju mogą przystąpić uczniowie szkół ponadpodstawowych z terenu Rzeczpospolitej Polskiej. Celem turnieju jest popularyzacja fizyki i zachęcenie młodzieży do rozwoju i kształcenia się w kierunku nauk ścisłych. Więcej informacji.

27 stycznia 2020

Wykaz podmiotów, które uzyskały zgodę Opolskiego Kuratora Oświaty na organizację kursów dla wychowawców i kierowników wypoczynku.

Szanowni Państwo. Opolski Kurator Oświaty prezentuje wykaz podmiotów, które uzyskały zgodę na realizację kursów na wychowawców i kierowników wypoczynku w 2020 roku. W załączeniu wykaz podmiotów.

27 stycznia 2020

Wyniki etapu miejskiego/gminnego – Lista uczniów zakwalifikowanych do etapu III Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego dla uczniów szkół podstawowych województwa opolskiego.

Wyniki etapu miejskiego/gminnego – Lista uczniów zakwalifikowanych do etapu III Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego dla uczniów szkół podstawowych województwa opolskiego.