Styczeń 2020

22 stycznia 2020

III edycja Europejskiego Konkursu Statystycznego

Główny Urząd Statystyczny we współpracy z Eurostatem organizuje III edycję Europejskiego Konkursu Statystycznego. Konkurs kierowany jest do zespołów uczniów w 2 kategoriach wiekowych: 14 – 16 lat (uczniowie klas VII – VIII szkoły podstawowej) i 16 -19 lat (uczniowie szkół średnich). Celem Konkursu jest zaciekawienie uczniów statystyką jako nauką a także statystyką publiczną oraz zachęcenie […]

22 stycznia 2020

Konkursu – Edukacja regionalna w szkole. Proszę Was, pozostańcie wierni temu dziedzictwu…-Jan Paweł II

Kuratorium Oświaty w Katowicach zaprasza do udziału w konkursie Edukacja regionalna w szkole. Proszę Was, pozostańcie wierni temu dziedzictwu…- Jan Paweł II. Konkurs adresowany jest do przedszkoli oraz szkół podstawowych i ponadpodstawowych które realizowały działania w zakresie edukacji regionalnej od 1 września 2017 r. i spełniają minimum trzy z siedmiu kryteriów zawartych w każdym z […]

22 stycznia 2020

VII Międzynarodowy Konkurs Historyczny o Żołnierzach Wyklętych.

Komitet Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego w Kobyłce organizuje VII Międzynarodowy Konkurs Historyczny o Żołnierzach Wyklętych. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz osadzonych w Aresztach Śledczych. Cele Konkursu: Upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Niezłomnych (Żołnierzy Wyklętych). Kultywowanie wartości, ideałów i postaw żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego po II wojnie światowej. Budzenie i utrwalanie dumy […]

22 stycznia 2020

Konkursu wiedzy historycznej „Klasówka powstańcza 2020”

Konkurs wiedzy historycznej „Klasówka powstańcza 2020” organizują: Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach, Instytut Pamięci Narodowej O/Katowice, Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, RODN WOM Katowice. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas szkół podstawowych oraz szkół średnich z obszaru całego kraju, a także wszystkich zainteresowanych historią. Cele konkursu Konkurs służyć ma: upamiętnieniu 100 – lecia Powstań […]

22 stycznia 2020

X Międzywojewódzki Konkurs o Tytuł Supertechnika Mechatronika

Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu organizuje X Międzywojewódzki Konkurs o Tytuł Supertechnika Mechatronika Adresatem Konkursu są uczniowie szkół ponadpodstawowych województw lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego, opolskiego i dolnośląskiego uczący się w zawodzie technik mechatronik. CELE KONKURSU Popularyzowanie wiedzy na temat mechatroniki wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Pogłębienie i poszerzenie wiedzy z zakresu przygotowania zawodowego uzyskanego  […]

22 stycznia 2020

Kongres Młodych Matematyków Polskich.

Szanowni Państwo Dyrektorzy oraz Nauczyciele, Politechnika Łódzka oraz Uniwersytet Łódzki przy współudziale Kolegium Dziekanów i Dyrektorów jednostek posiadających uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk matematycznych organizują 8 Kongres Młodych Matematyków Polskich w dniach 17-20 września 2020 r. Spośród uczniów województwa opolskiego Opolski Kurator Oświaty wytypuje 13 uczniów, którzy powinni spełniać następujące warunki: być pasjonatami […]

22 stycznia 2020

Konkurs na kandydata na stanowisko z-cy dyrektora ds. przedszkola i szkoły podstawowej w Szkole Europejskiej Alicante.

Opolski Kurator Oświaty informuje, że Minister Edukacji Narodowej ogłosił konkurs na kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw przedszkola i szkoły podstawowej w Szkole Europejskiej w Alicante. W załączeniu ogłoszenie o konkursie.

21 stycznia 2020

„Szkoła dla innowatora”

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż  Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8 w Brzegu oraz szkoła podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Marii Konopnickiej w Kamienicy znalazły się w gronie 20 szkół zakwalifikowanych do pilotażowego projektu „Szkoła dla innowatora”. Opolski Kurator Oświaty – Michał Siek odwiedził jedną ze szkół, by osobiście pogratulować sukcesu.

21 stycznia 2020

Informacja Opolskiego Kuratora Oświaty dotycząca uruchomienia Punktu Informacyjnego udzielającego informacji dla uczniów i rodziców z zakresu kształcenia w branżowej szkole I i II stopnia.

Szanowni Państwo, z dniem 29 stycznia 2020 r. zostanie uruchomiony punkt informacyjny dotyczący informacji dla uczniów i rodziców z zakresu kształcenia w branżowej szkole I i II stopnia. Począwszy od 29 stycznia 2020 r. w każdą środę w godzinach od 13.00 do 14.00 będziecie Państwo mogli zasięgnąć informacji na temat kształcenia w branżowej szkole I […]