Styczeń 2020

13 stycznia 2020

VI Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – „W kręgu poezji i prozy lagrowej więźniarek KL Ravensbrück”

Instytut Pamięci Narodowej, Stowarzyszenie „Rodzina byłych więźniarek niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego KL Ravensbrück” oraz Miasto Ruda Śląska zaprasza do udziału w konkursie recytatorskim. Konkurs  jest skierowany do uczniów klas VIII szkół podstawowych i ponadpodstawowych   Celem konkursu jest: – popularyzacja twórczości poetek obozowych z Ravensbrück oraz prozy poobozowej na bazie wspomnień byłych więźniarek KL Ravensbrück; […]

9 stycznia 2020

Projekt „Dar na Stulecie”.

„Dar na Stulecie” to forma uczczenia 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły. Organizatorzy chcą stworzyć katalog inicjatyw charytatywnych, naukowych, artystycznych, edukacyjnych i wychowawczych, które będą żywym pomnikiem wzniesionym ku czci Papieża Polaka. Zgłoszone przedsięwzięcia zostaną zebrane i spisane w jednej księdze, która zostanie złożona w sanktuarium św. Jana Pawła II. Inicjatywy można zgłaszać za pośrednictwem formularza […]

9 stycznia 2020

Program „Dove Self-Esteem – budowanie pozytywnej samooceny”.

Program „Dove Self-Esteem – budowanie pozytywnej samooceny” to druga polska edycja światowego projektu realizowanego przez markę Dove nieprzerwanie od 2004 roku.   Projekt jest realizowany w roku szkolnym 2019/2020 w oparciu o lekcje warsztatowe mające na celu podniesienie pewności siebie nastolatków. Narzędzia i materiały, na których opiera się projekt, zostały przygotowywane w ścisłej współpracy z […]

9 stycznia 2020

INFORMACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY AKREDYTACYJNEJ W 2020 ROKU WNOSZONEJ PRZEZ PODMIOT UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE AKREDYTACJI NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE PROWADZONE W FORMIE POZASZKOLNEJ

Zgodnie z art. 118 ust. 6a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019r. poz. 1148 z późn. zm.) Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w terminie do dnia 31 grudnia każdego roku, podaje do publicznej wiadomości na stronie urzędu obsługującego tego ministra wysokość opłaty w następnym roku kalendarzowym […]

8 stycznia 2020

Ogólnopolski konkurs literacko-plastyczny, Stefan Wyszyński – Prymas

Szkoła Podstawowa nr 50 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia w Lublinie, organizuje XX edycję konkursu (NIE)ZWYCZAJNA ŚWIĘTOŚĆ który przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych   Cele konkursu : Uczczenie beatyfikacji Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Upamiętnienie 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II – Papieża Polaka. Inspirowanie dzieci i młodzieży do poznania […]

8 stycznia 2020

Konkurs na plakat i na kartkę z życzeniami świątecznymi z okazji Dnia Babci i Dziadka – ZMIANA TERMINU.

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa opolskiego.   Informujemy, że do 13 stycznia 2020 r. wydłużony został termin składanie prac konkursowych (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do kancelarii Kuratorium Oświaty w Opolu).

8 stycznia 2020

Konkurs pn. „Szkolenie i doradztwo dotyczące rozwijania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się po rynku pracy dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST) – II edycja”.

Szanowni Państwo,   informuję,  że w ramach konkursu pn. „Szkolenie i doradztwo dotyczące rozwijania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się po rynku pracy dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST) – II edycja” do dofinansowania wybrano m.in. projekt nr POWR.02.10.00-00-4012/19 pn. „VULCAN kompetencji w OPOLSKICH samorządach”,  którego realizatorem jest VULCAN Sp. z o.o. Celem projektu […]

8 stycznia 2020

Program KATYŃ… OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA

Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele, Przybliżamy Państwu, realizowany od  2008 roku, społeczny Program KATYŃ… OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA, upamiętniający Ofiary Zbrodni Katyńskiej, objęty Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Celem Programu jest uczczenie pamięci Bohaterów, a zarazem przybliżenie ich sylwetek zbiorowej pamięci narodu poprzez posadzenie 21.857 DĘBÓW PAMIĘCI. Każdy Dąb upamiętnia konkretną osobę, która zginęła […]