Styczeń 2020

7 stycznia 2020

Spotkanie warsztatowe „Erasmus+ w praktyce” w ramach sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe – Akcja 1.

Szanowni Państwo Dyrektorzy i nauczyciele szkół kształcących w zawodach, centrów kształcenia praktycznego oraz zawodowego i ustawicznego zainteresowanych aplikowaniem do programem Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe   Regionalny Punkt Informacyjny Erasmus+ działający w Kuratorium Oświaty w Opolu  zaprasza na spotkanie warsztatowe „Erasmus+ w praktyce” w ramach sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe – Akcja 1. Celem spotkania jest […]

7 stycznia 2020

Konkurs Grantowy – Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji (LOWE).

Serdecznie zapraszamy do wsparcia działań w kierunku wykorzystywania potencjału szkół dla rozwoju edukacji osób dorosłych, zainicjowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, a realizowanych przez Fundację Ogólnopolski Operator Oświaty. Celem Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji jest aktywizowanie dorosłych i społeczności lokalnych na rzecz umiejętności przydatnych do poruszania się na rynku pracy, dla rozwoju osobistego i rozwoju wspólnot, […]

7 stycznia 2020

Terminarze turnusów dokształcania uczniów młodocianych pracowników klas I branżowych szkół I stopnia w roku szkolnym 2019/2020 w ZSiPKZ w Zielonej Górze

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy informację wraz ze wzorami dokumentów do pobrania w przypadku realizacji turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników w zawodach, w których dokształcanie teoretyczne odbywa się poza województwem opolskim (Centrum Kształcenia Zawodowego w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze). 1. Skierowanie na turnus 2. Oświadczenie dla rodziców 3. Karta informacyjna 4. […]

7 stycznia 2020

Sukces Zespołu Szkół Budowalnych im. Papieża Jana Pawła II w Opolu w konkursie EDUinspiracje 2019

Zespół Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II w Opolu to szkoła, która od wielu lat z sukcesem realizuje projekty edukacyjne najpierw w programie Leonardo da Vinci, a obecnie w programie Erasmus+. W 2019 r. szkoła została ponownie nominowana do nagrody w konkursie Eduinspiracje 2019 pt. „Działam i inspiruję”, w dwóch kategoriach – Erasmus+ Edukacja […]