Luty 4, 2020

4 lutego 2020

Informator o publicznych i niepublicznych szkołach ponadpodstawowych województwa opolskiego.

Szanowni Państwo, Przedstawiciele Organów Prowadzących Szkoły Ponadpodstawowe Uprzejmie informuję, że w marcu 2020 r. ukaże się kolejna edycja Informatora o publicznych i niepublicznych szkołach ponadpodstawowych województwa opolskiego na rok szkolny 2020/2021. W związku z powyższym uprzejmie proszę o przesłanie wypełnionych tabel zamieszczonych na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Opolu: www.kuratorium.opole.pl (dopuszczalne formaty plików xls, xlsx […]

4 lutego 2020

Planowanie turnusów dokształcenia teoretycznego młodocianych pracowników w roku szkolnym 2020/2021

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół branżowych I stopnia w województwie opolskim W związku ze zmianami obowiązującymi z dniem 01.09.2019 r. ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zmianami) art. 51 ust. 1: „Kurator oświaty, w imieniu wojewody, wykonuje zadania i kompetencje w zakresie oświaty określone w ustawie i przepisach odrębnych na obszarze […]