Luty 6, 2020

6 lutego 2020

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu województwa opolskiego w 2020 roku.

Szanowni Państwo. Opolski Kurator Oświaty ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu województwa opolskiego w 2020 roku. Ogłoszenie – otwarty konkurs ofert Załącznik nr 1 – oferta Załącznik nr 2 – wykaz form wypoczynku Załącznik nr 3 – kwalifikacje kadry pedagogicznej Załącznik nr […]

6 lutego 2020

Nowy model ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Szanowni Państwo, Ministerstwo Edukacji Narodowej podjęło współpracę z Ministerstwem Zdrowia w celu opracowania modelowych rozwiązań na rzecz poprawy zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Nowy model ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży uwzględnia powstanie, docelowo w każdym powiecie, ośrodków opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej.

6 lutego 2020

Ogólnopolski konkurs dla szkół pn. Nagroda im. Jana Amosa Comenius´ a za wysokiej jakości nauczanie o Unii Europejskiej.

Szanowni Państwo, Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że Komisja Europejska po raz pierwszy organizuje ogólnopolski konkurs dla szkół pn. Nagroda im. Jana Amosa Comenius´ a za wysokiej jakości nauczanie o Unii Europejskiej.

6 lutego 2020

„Pomarańczowa Siła”

Fundacji ING Dzieciom ogłasza zapisy do ogólnopolskiego programu dla szkół podstawowych, klubów sportowych, organizacji pozarządowych i innych podmiotów, pracujących z dziećmi z niepełnosprawnościami narządów ruchu, wzroku i słuchu. Zapisy potrwają do 11 lutego br. W tym roku Fundacja ING Dzieciom kieruje program „Pomarańczowa Siła” do organizacji, pracujących z dziećmi z niepełnosprawnościami (klasy 1-8 szkoły podstawowej). […]