Luty 14, 2020

14 lutego 2020

„Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 – Opolskie”

Szanowni Państwo, w związku z realizacją projektu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 – Opolskie, uprzejmie informujemy, że w 2020 r. zrealizowane zostaną dwa konkursy na realizację przedsięwzięć Eduko – Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 – Opolskie. Alokacja w ww. konkursach to: edycja wiosenna – 80 tys. zł edycja jesienna – 60 tys. zł. W związku z programem […]

14 lutego 2020

Badania normalizacyjne w ramach projektu „Opracowywanie i upowszechnianie narzędzi diagnostycznych do oceny zdolności poznawczych dzieci i młodzieży”

Organy prowadzące szkoły i placówki, Dyrektorzy szkół i placówek, Szanowni Państwo, w ramach konkursu nr POWR.02.10.00-IP.02-00-009/17, pn. „Opracowywanie i upowszechnianie narzędzi diagnostycznych  wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną”, finansowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach II Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie w partnerstwie z SWPS Uniwersytetem […]