Luty 24, 2020

24 lutego 2020

Monitorowanie – „Wspieranie potencjału rozwojowego uczniów i stwarzanie warunków do ich aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz w środowisku społecznym”

Dyrektorzy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek z terenu województwa opolskiego

24 lutego 2020

Oferta edukacyjna Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie.

Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie przedstawia ofertę edukacyjną na rok akademicki 2020/2021 Wymagania: posiadać obywatelstwo polskie; posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej; korzystać z pełni praw publicznych; dawać rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań oraz rękojmię zachowania tajemnicy  stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych; nie być karanym sądownie; zdać maturę; […]

24 lutego 2020

Konkursy w ramach Programu ERASMUS +

Komisja Europejska organizuje konkursy w obszarze kształcenia zawodowego i kształcenia przez całe życie. Komisja Europejska zaprasza do składania wniosków w konkursach na projekty centralne w ramach programu  Erasmus +. Priorytetowe tematy konkursu: – edukacja i kompetencje cyfrowe, – nauczanie i nauczyciele, – mechanizmy finansowania na rzecz podnoszenia i zmiany kwalifikacji, w tym systemy podobne do […]

24 lutego 2020

V edycja Konkursu Wiedzy o Prawie

Krajowa Rada Radców Prawnych organizuje V edycję Ogólnopolskiej Akademii – Konkursu Wiedzy o Prawie. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych Celem Ogólnopolskiej Akademii – Konkursu Wiedzy o Prawie jest: – wszechstronne działanie na rzecz poszerzenia i pogłębienia wiedzy o prawie oraz wzrost świadomości prawnej dzieci i młodzieży, – kształtowanie postaw szacunku do […]