Luty 2020

26 lutego 2020

Wyniki etapu wojewódzkiego – Lista uczniów rekomendowanych przez Wojewódzką Komisję Konkursową do przyznania tytułu laureata Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego dla uczniów szkół podstawowych województwa opolskiego w roku szkolnym 2019/2020.

26 lutego 2020

Informacje dotyczące koronawirusa

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przekazuje w załączeniu informacje dotyczące postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia koronawirusa. Informacja dla osób powracających z północnych Włoch https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacja-dla-osob-powracajacych-z-polnocnych-wloch Co musisz wiedzieć o koronawirusie https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie Zaobserwowałeś u siebie objawy takie jak: gorączka, kaszel, duszności i problemy z oddychaniem?  bezzwłocznie, TELEFONICZNIE powiadom stację sanitarno – epidemiologiczną, zgłoś się BEZPOŚEDNIO do […]

26 lutego 2020

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu województwa opolskiego w 2020 roku

Szanowni Państwo.   Opolski Kurator Oświaty ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu województwa opolskiego w 2020 roku. Konkurs ofert – wsparcie Załącznik nr 1 – oferta. Załącznik nr 2 – wykaz form wypoczynku. Załącznik nr 3 – kwalifikacje kadry pedagogicznej. Załącznik nr […]

25 lutego 2020

XVI edycja ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego pod hasłem przewodnim „Życie i wolność – dar i zadanie”.

Instytut Tertio Millennio we Wrocławiu zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w XVI edycji ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego. W tym roku hasło przewodnie brzmi „Życie i wolność – dar i zadanie”.   Konkurs składa się z czterech etapów:   I – quiz wiedzy o Janie Pawle II trwający przez miesiąc (online), II – test on-line, III […]

25 lutego 2020

Zaproszenie Opolskiego Kuratora Oświaty do udziału w pracach komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu województwa opolskiego w 2020 r

Opolski Kurator Oświaty zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert.   Zaproszenie. Formularz.

25 lutego 2020

Nagroda Pierre de Coubertin 2020-„Tydzień Pierre’a de Coubertina” od 6 do 11 lipca 2020 r. w Evian

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele języka francuskiego, niemieckiego i wychowania fizycznego województwa opolskiego,   prawdopodobnie już w swojej pracy zawodowej spotkaliście uczniów, którzy nie tylko charakteryzują się ponadprzeciętnymi osiągnięciami w swoim przedmiocie, ale również angażują się w życie społeczności szkolnej oraz sport. W tym roku chcemy ponownie uhonorować tych uczniów nagrodą „Pierre-de-Coubertin Award”.

24 lutego 2020

Monitorowanie – „Wspieranie potencjału rozwojowego uczniów i stwarzanie warunków do ich aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz w środowisku społecznym”

Dyrektorzy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek z terenu województwa opolskiego