Luty 2020

24 lutego 2020

Oferta edukacyjna Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie.

Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie przedstawia ofertę edukacyjną na rok akademicki 2020/2021 Wymagania: posiadać obywatelstwo polskie; posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej; korzystać z pełni praw publicznych; dawać rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań oraz rękojmię zachowania tajemnicy  stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych; nie być karanym sądownie; zdać maturę; […]

24 lutego 2020

Konkursy w ramach Programu ERASMUS +

Komisja Europejska organizuje konkursy w obszarze kształcenia zawodowego i kształcenia przez całe życie. Komisja Europejska zaprasza do składania wniosków w konkursach na projekty centralne w ramach programu  Erasmus +. Priorytetowe tematy konkursu: – edukacja i kompetencje cyfrowe, – nauczanie i nauczyciele, – mechanizmy finansowania na rzecz podnoszenia i zmiany kwalifikacji, w tym systemy podobne do […]

24 lutego 2020

V edycja Konkursu Wiedzy o Prawie

Krajowa Rada Radców Prawnych organizuje V edycję Ogólnopolskiej Akademii – Konkursu Wiedzy o Prawie. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych Celem Ogólnopolskiej Akademii – Konkursu Wiedzy o Prawie jest: – wszechstronne działanie na rzecz poszerzenia i pogłębienia wiedzy o prawie oraz wzrost świadomości prawnej dzieci i młodzieży, – kształtowanie postaw szacunku do […]

21 lutego 2020

Program obchodów upamiętniających 75. rocznicę wyzwolenia Stalagu 344 Lamsdorf

Miejsce Pamięci Narodowej w Łambinowicach, 17 marca 2020 r.   Zaproszeni goście proszeni są o przybycie na parking przed Pomnik Martyrologii Jeńców Wojennych DMS: 50º34’22.776″ N 17º33’6.72″ E  o godz. 11.45.   17 marca (wtorek)   12.00–13.30 – Uroczystość przed Pomnikiem Martyrologii Jeńców Wojennych hymn państwowy przemówienia okolicznościowe modlitwa apel pamięci salwa honorowa złożenie wiązanek […]

20 lutego 2020

Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy dla nauczycieli klas mundurowych

Uprzejmie informujemy, że Biuro do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” wraz z Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce i 6. Wojskowym Oddziałem Gospodarczym w Ustce, w dniach 9 – 20 marca 2020 r. organizują kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy kończący się egzaminem państwowym na ratownika.

20 lutego 2020

Konkurs – Finansoaktywni.

Ministerstwo Finansów ogłasza konkurs Finansoaktywni. Jest to program edukacyjny dla uczniów i nauczycieli. Konkurs Finansoaktywni skierowany jest do uczniów klas 6., 7. i 8. szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Celem konkursu jest m.in. kształtowanie świadomości uczniów na temat potrzeby płacenia podatków, a także uświadomienie im znaczenia budżetu i sposobu, w jaki możemy decydować o wydatkach w […]

18 lutego 2020

Cykl darmowych e-kursów “Zaprogramuj swoją Przyszłość”.

Zespół Zaprogramowani.com oraz Akademia Programowania zapraszają na nieodpłatne kursy programowania na platformie e-learningowej. Kursy są dedykowane dzieciom i młodzieży w wieku 11-17 lat. W pierwszej edycji zapewnionych jest 1000 miejsc. Do kursu może zakwalifikować się każdy uczeń, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Termin zgłoszeń upływa 29.02.2020. Szczegółowe informacje.