Marzec 31, 2020

31 marca 2020

Komunikat MEN w sprawie zasad oceniania i klasyfikowania

W związku z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, wprowadzone zostały rozwiązania prawne[1] umożliwiające szkołom działanie w zmienionych warunkach organizacyjnych. Obecnie nauczyciele prowadzą zajęcia lekcyjne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Uczniowie mają możliwość systematycznie uczestniczyć w procesie kształcenia, w którym realizowana jest podstawa programowa, a osiągnięcia edukacyjne są oceniane. W krótkim czasie szkoła stanie […]

31 marca 2020

Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania – poradnik UODO dla szkół

Urząd Ochrony Danych Osobowych, przy współpracy z MEN, przygotował poradnik dla szkół „Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania”. To materiał, który wesprze dyrektorów, nauczycieli, a także uczniów i rodziców w bezpiecznym korzystaniu z dostępnych metod i narzędzi do zdalnej nauki. Zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem!

31 marca 2020

Ministerstwo Finansów zaprasza uczniów do 6. edycji programu edukacyjnego „Finansoaktywni”

Już po raz szósty Ministerstwo Finansów rusza z ogólnopolskim programem edukacyjnym „Finansoaktywni” – w tym roku pod hasłem „Planujemy budżet”. Tematem przewodnim tegorocznej edycji jest budżet, a jej celem pokazanie młodzieży, jak duże znaczenie w naszym codziennym życiu ma jego umiejętne planowanie. Bezpłatny program jest skierowany do uczniów i nauczycieli klas V-VIII szkół podstawowych i […]