Kwiecień 3, 2020

3 kwietnia 2020

Arkusze do próbnego egzaminu maturalnego – poziom rozszerzony: matematyka, filozofia, język łaciński, historia sztuki, historia muzyki

Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne przygotowały materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu maturalnego. Zachęcamy do spróbowania swoich sił.

3 kwietnia 2020

Zwolnienie młodocianych pracowników z obowiązku świadczenia pracy

Z  dniem 1 kwietnia 2020 r. obowiązuje  art. 15f ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz.  568). Art. 15f. 1. W okresie czasowego ograniczenia […]

3 kwietnia 2020

VII edycja Programu dofinansowania edukacji matematycznej mPotęga.

Fundacja mBanku rozpoczęła nabór projektów do VII edycji Programu mPotęga. Celem Programu mPotęga jest popularyzacja matematyki wśród dzieci i młodzieży i pokazać im, jak bardzo potrzebna w codziennym życiu jest umiejętność sprawnego liczenia i logicznego myślenia. Programem grantowym objęte są dzieci i młodzież uczące się w klasach 4-6 szkoły podstawowej (I Konkurs)lub 7-8 szkoły podstawowej […]