Kwiecień 8, 2020

8 kwietnia 2020

Apel opolskiej Policji

Szanowni Państwo! Mając na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19, przypominamy, że od 1 kwietnia zostały wprowadzone kolejne obostrzenia. To między innymi zakaz korzystania z parków, bulwarów czy promenad, a także ograniczenia w przemieszczaniu się – można to robić tylko z ważnych życiowo powodów i po spełnieniu jasnych kryteriów.

8 kwietnia 2020

Zasady oceniania – próbny egzamin ósmoklasisty

Od 30 marca do 1 kwietnia udostępniliśmy arkusze próbnego egzaminu ósmoklasisty, przygotowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną oraz okręgowe komisje egzaminacyjne. Wszyscy chętni uczniowie mogli w tych dniach sprawdzić swoje umiejętności. Dziś publikujemy zasady oceniania. Zachęcamy do zapoznania się z nimi! Dzień 1 – język polski Link do arkuszy próbnych i zasad oceniania https://www.gov.pl/web/edukacja/arkusze-do-egzaminu-probnego-dla-osmoklasisty–jezyk-polski Dzień 2. […]

8 kwietnia 2020

Arkusze do próbnego egzaminu maturalnego – poziom rozszerzony: chemia, poziom podstawowy: język litewski, białoruski i ukraiński

Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne przygotowały materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu maturalnego. Zachęcamy do spróbowania swoich sił. Materiały obejmują zarówno arkusze w wersji standardowej, jak i te dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami. Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych, są zamieszczone […]