Kwiecień 10, 2020

10 kwietnia 2020

Harmonogram egzaminów i rekrutacji – nowe rozwiązania w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkół i placówek

W związku z przedłużeniem kształcenia na odległość w szkołach i placówkach oświatowych, a także przesunięciu terminu egzaminów – zmienione zostały przepisy dotyczące m.in. harmonogramu egzaminów, rekrutacji, zadań dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz zespołów egzaminacyjnych. Dziś, 10 kwietnia Minister Edukacji Narodowej podpisał rozporządzenie w tej sprawie. Harmonogram egzaminów W roku szkolnym 2019/2020 Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej […]

10 kwietnia 2020

E-lekcje historii z Polskim Radiem – materiały dla nauczycieli

Polskie Radio na swoim portalu internetowym „E-Lekcje historii” przygotowało zestawienie materiałów dla nauczycieli i uczniów do zdalnej nauki historii. To narzędzie, dzięki któremu w przyjazny sposób można zrozumieć przyczyny, przebieg i skutki najważniejszych wydarzeń w dziejach Polski i świata. Zachęcamy do korzystania z bogatych zasobów Polskiego Radia. Materiały przygotowane przez portal PolskieRadio24.pl bazują na bogatych […]

10 kwietnia 2020

Przypomnienie Opolskiego Kuratora Oświaty o zasadach ocenianiania i klasyfikowania

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół województwa opolskiego   W związku z licznymi zgłoszeniami dotyczącymi nieprawidłowości w ocenianiu wiedzy i umiejętności uczniów, przypominam Państwu o obowiązku monitorowania, w ramach pełnionego nadzoru pedagogicznego, respektowania przez wszystkich nauczycieli wewnątrzszkolnych zasad oceniania i klasyfikowania. Wobec powyższego jeszcze raz odwołuję się do Komunikatu MEN z dnia 31 marca 2020 r. w […]

10 kwietnia 2020

Pilne uzupełnienie danych zbiorczych w SIO

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych, w związku ze stwierdzonymi brakami w wykazywaniu danych dotyczących wydatków na prowadzenie szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i właściwych ministrów, o których mowa w art. 8 pkt 1 lit. h ustawy, prosimy o pilne uzupełnienie danych w systemie informacji oświatowej tym zakresie. Termin na przekazanie […]