Czerwiec 4, 2020

4 czerwca 2020

Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 26 czerwca br. – rozporządzenie podpisane

Do 26 czerwca br. przedłużyliśmy przerwę w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka będzie nadal odbywała się na odległość. Ponadto wznawiamy działalność domów wczasów dziecięcych, przedszkoli oraz szkół specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych. Uruchamiamy również możliwość zakwaterowania uczniów w internacie zorganizowanym w centrum kształcenia zawodowego. Minister Edukacji Narodowej […]

4 czerwca 2020

Webinarium: „Praktyki i staże zagraniczne”

Regionalny Punkt Informacyjny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Kuratorium Oświaty w Opolu zaprasza w ramach swojej działalności do udziału w webinarium: „Praktyki i staże zagraniczne” adresowanym przede wszystkim do dyrektorów i  nauczycieli techników i branżowych szkól I stopnia zainteresowanych udziałem  w mobilnościach zawodowych uczniów i nauczycieli. Webinarium będzie prowadzone z wykorzystaniem programu Microsoft Teams 16 […]