Czerwiec 12, 2020

12 czerwca 2020

Nauka o zdrowiu, ochronie klimatu i ekonomii na godzinach wychowawczych – nowelizacja rozporządzenia

Od 1 września tego roku na lekcjach wychowawczych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych będą realizowane treści i zagadnienia o istotnych problemach społecznych – to przewiduje znowelizowane rozporządzenie MEN w sprawie ramowych planów nauczania. Grafika widać na niej dłonie trzymające jabłko i napis Nauka o zdrowiu, ochronie klimatu i ekonomii na godzinach wychowawczych – nowelizacja rozporządzenia […]

12 czerwca 2020

Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2020 r. poz.1036)

Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2020 r. poz.1036)

12 czerwca 2020

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. z 2020 r. poz.1008)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. z 2020 r. poz.1008)

12 czerwca 2020

Informacja o egzaminie ósmoklasisty. Informacja Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

W 2020 r. egzamin ósmoklasisty w terminie głównym będzie przeprowadzany od 16 do 18 czerwca (wtorek – czwartek), zgodnie z poniższym harmonogramem. Dzień Przedmiot Godzina rozpoczęcia Czas trwania 16 czerwca, wtorek język polski 9:00 120 minut 17 czerwca, środa matematyka 9:00 100 minut 18 czerwca, czwartek język obcy nowożytny 9:00 90 minut W przypadku uczniów, […]