Czerwiec 16, 2020

16 czerwca 2020

Bezpłatna broszura informacyjna, wzbogacona alfabetem brajlowskim, skierowana do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych

Fundacja „Świat według Ludwika Braille’a” realizuje zadanie publiczne pn. „Zaprzyjaźnij się z osobą niewidomą”, którego celem jest wspieranie edukacji oraz uwrażliwienie uczniów szkół podstawowych na potrzeby osób z niepełnosprawnością wzrokową.