Październik 2020

27 października 2020

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół (Dz.U. z 2020 r. poz.1885)

27 października 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w bezpłatnej konferencji pn. „Zintegrowany System Kwalifikacji – między teorią a praktyką”

Konferencja skierowana jest do doradców zawodowych, przedstawicieli placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek publicznych i odbędzie się w dniu 30.10.2020 r.

27 października 2020

„DRZEWA DIALOGU” – realizacja projektu polsko – ukraińskiego sfinansowanego ze środków Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej

Projekt realizowany był zdalnie przez Szkołę Podstawową nr 3 im. Janusza Korczaka w Nysie; oraz Kolomyjska Himnasja nr 7 w Kołomyi na Ukrainie.

26 października 2020

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 – „Aktywna tablica”

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 – „Aktywna tablica” (Dz. U. z 2020 r. poz. 1883).

26 października 2020

Spotkanie dla organów prowadzących szkoły w sprawie realizacji w roku 2020 Rządowego programu na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” w województwie opolskim

Szanowni Państwo. W związku z rozpoczynającym się Rządowym programem rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”, zapraszam przedstawicieli organów prowadzących szkoły podstawowe i ponadpodstawowe dla dzieci i młodzieży w województwie opolskim na spotkanie w sprawie realizacji Programu w roku 2020.