Październik 16, 2020

16 października 2020

Odwołanie Wojewódzkiej Uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Szanowni Państwo Mając na względzie  Państwa  bezpieczeństwo zdrowotne, Wojewoda Opolski i Opolski Kurator Oświaty podjęli decyzję o przełożeniu Wojewódzkiej Uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej, zaplanowanej na dzień 21 października 2020 r. w Nyskim Domu Kultury. Obchody, podczas których uhonorowani zostaną odznaczeni i nagrodzeni nauczyciele i pracownicy oświaty województwa opolskiego, będą zorganizowane w terminie późniejszym, […]

16 października 2020

Nauka zdalna i hybrydowa dla uczniów szkół ponadpodstawowych – zmiany w funkcjonowaniu szkół od poniedziałku 19 października 2020 r.

Uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy uczęszczają do szkoły na terenie objętym strefą czerwoną będą mieli lekcje na odległość. Natomiast uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy uczą się w placówkach objętych strefą żółtą, będą uczyli się w trybie mieszanym (hybrydowym). W obu strefach będą wyjątki, dotyczyć będą m. in. szkół specjalnych, szkół specjalnych w zespołach, internatów, szkół i placówek […]

16 października 2020

Informacja w sprawie bezpłatnych porad prawnych udzielanych przez Klinikę Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego

Na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego działa Studencka Uniwersytecka Poradnia Prawna Klinika Prawa, w której studenci prawa pod nadzorem merytorycznym prawników Wydziału udzielają bezpłatnych porad prawnych.

16 października 2020

Rządowy program pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2019-2021.

Szanowni Państwo.   Informujemy, że istnieje jeszcze możliwość skorzystania ze środków finansowych, jeżeli zaistnieją okoliczności określone w rządowym programie pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2019-2021.