Październik 19, 2020

19 października 2020

„Wytyczanie nowych ścieżek programowych w pracy bibliotek szkolnych – wspieranie nauczycieli w realizacji priorytetu MEN w zakresie kreatywności, innowacyjności uczniów i nauczycieli”

ORE placówka MEN zaprasza na szkolenie w dniach 26. – 28. 10. 2020 r. – zgłoszenie przyjmowane są do dnia 20. października.