Październik 24, 2020

24 października 2020

Rządowy program „Aktywna tablica” 2020-2024 – wnioski dla szkół i organów prowadzących

Szanowni Państwo, w najbliższych dniach Rada Ministrów przyjmie uchwałę w sprawie Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 –„Aktywna tablica”.