Październik 26, 2020

26 października 2020

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 – „Aktywna tablica”

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 – „Aktywna tablica” (Dz. U. z 2020 r. poz. 1883).

26 października 2020

Spotkanie dla organów prowadzących szkoły w sprawie realizacji w roku 2020 Rządowego programu na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” w województwie opolskim

Szanowni Państwo. W związku z rozpoczynającym się Rządowym programem rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”, zapraszam przedstawicieli organów prowadzących szkoły podstawowe i ponadpodstawowe dla dzieci i młodzieży w województwie opolskim na spotkanie w sprawie realizacji Programu w roku 2020.