Październik 27, 2020

27 października 2020

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół (Dz.U. z 2020 r. poz.1885)

27 października 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w bezpłatnej konferencji pn. „Zintegrowany System Kwalifikacji – między teorią a praktyką”

Konferencja skierowana jest do doradców zawodowych, przedstawicieli placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek publicznych i odbędzie się w dniu 30.10.2020 r.

27 października 2020

„DRZEWA DIALOGU” – realizacja projektu polsko – ukraińskiego sfinansowanego ze środków Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej

Projekt realizowany był zdalnie przez Szkołę Podstawową nr 3 im. Janusza Korczaka w Nysie; oraz Kolomyjska Himnasja nr 7 w Kołomyi na Ukrainie.