Październik 2020

1 października 2020

Wsparcie nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość – projekt ORE

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, przy współpracy z Centrum Informatycznym Edukacji (CIE) realizują projekt grantowy „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”.

1 października 2020

Ogólnopolski Turniej na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik oraz Ogólnopolski Turniej na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Piekarz

Komitet Główny Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik i Piekarz informuje o organizacji XXVI edycji Ogólnopolskiego Turnieju, które odbędą się w dniach 19 – 21 kwietnia 2021r. w Zespole Szkół Zawodowych nr 5 we Wrocławiu.