Listopad 2, 2020

2 listopada 2020

Konkurs pt.: „Statystycznie najlepszy scenariusz” na najlepszy scenariusz zajęć lekcyjnych promujący Statystykę oraz Powszechny Spis Rolny 2020

Celem konkursu jest poszerzanie wiedzy na temat statystyki publicznej oraz badań ankietowych wśród nauczycieli i uczniów oraz rozpowszechnianie informacji dotyczących Powszechnego Spisu Rolnego.

2 listopada 2020

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą ogłasza rekrutację nauczycieli do pracy dydaktycznej za granicą na rok szkolny 2021/2022 w krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz Azji

ORPEG poszukuje nauczycieli polonistów, edukacji wczesnoszkolnej, wychowania przedszkolnego, historii, przyrody, chemii, matematyki, fizyki.