Listopad 3, 2020

3 listopada 2020

Konkurs plastyczny „Choinkowa Ozdoba” – edycja 2020/2021

Serdecznie zapraszamy do udziału w tegorocznej edycji konkursu. Konkurs adresowany jest do dzieci przedszkolnych województwa opolskiego. Celem konkursu jest wyłonienie prac konkursowych – „ozdób choinkowych” – możliwych do zawieszenia na choince. Będą one prezentowane, m.in. w siedzibie Kuratorium Oświaty w Opolu. Uczestnikiem konkursu mogą być dzieci uczęszczające do przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego w […]