Listopad 5, 2020

5 listopada 2020

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz.1960)

5 listopada 2020

Szkolenie on-line „Dziecko z cukrzycą”.

Szanowni Państwo, Wojewoda Opolski oraz Opolski Kurator Oświaty zapraszają nauczycieli oraz pracowników przedszkoli i szkół podstawowych województwa opolskiego do udziału w bezpłatnym szkoleniu pt.  „Dziecko z cukrzycą w przedszkolu i szkole”. Cukrzyca typu I jest jedną z najczęstszych chorób przewlekłych występujących u dzieci i młodzieży. Do ogólnodostępnych przedszkoli i szkół uczęszczają coraz młodsze dzieci chore […]

5 listopada 2020

Konkurs Wiedzy o Języku Polskim edycja 2020/2021

Opolski Kurator Oświaty zaprasza do udziału w tegorocznej edycji Konkursu Konkursu Wiedzy o Języku Polskim. Regulamin Konkursu Wiedzy o Języku Polskim Załącznik 1 – Karta uczestnika niepełnoletniego. Załącznik 1a – Karta uczestnika pełnoletniego. Załącznik 2 – Formularz zgłoszeniowy – część pisemna. Załącznik 2a – Formularz zgłoszeniowy – projekt. Załącznik 3 – Oświadczenie nauczyciela przygotowującego ucznia […]

5 listopada 2020

Monitorowanie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz realizacji zapisów podstawy programowej w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych w przedszkolach

Szanowni Państwo Dyrektorzy publicznych i niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego

5 listopada 2020

Rejestracja na konferencję edukacyjną „Emocje i historia. Jak rozmawiać w szkole na trudne tematy” – tylko do 9 listopada

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN zachęca nauczycielki i nauczycieli oraz osoby związane z edukacją formalną i nieformalną do udziału w trzydniowej, międzynarodowej konferencji edukacyjnej „Emocje i historia. Jak rozmawiać w szkole na trudne tematy”.

5 listopada 2020

Rządowy program na lata 2020-2024 –„Aktywna tablica” – wykaz szkół zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia w roku 2020.

Opolski Kurator Oświaty zamieszcza poniżej listę szkół, które zostały zakwalifikowane do objęcia wsparciem finansowym w roku 2020 w ramach  Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 –„Aktywna tablica”.