Listopad 11, 2020

11 listopada 2020

500 zł dla nauczyciela na akcesoria komputerowe – MEN zachęca do opiniowania projektu rozporządzenia

W ramach konsultacji publicznych MEN przekazuje do zaopiniowania wszystkim zainteresowanym osobom i podmiotom projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie szczegółowych zasad przyznawania dofinansowania nauczycielom na zakup sprzętu lub oprogramowania przydatnych w prowadzeniu nauki zdalnej.