Listopad 18, 2020

18 listopada 2020

XI edycja Konkursu Wiedzy o Kresach Wschodnich

Zapraszamy wszystkich uczniów klas VII-VIII szkoły podstawowej oraz uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w kolejnej edycji Konkursu Wiedzy o Kresach Wschodnich. Formuła tegorocznej edycji Konkursu jest podobna do tej z lat ubiegłych, jednak tematyka wydaje się być bardziej atrakcyjna od poprzednich. „Wielkie bitwy Polaków na Kresach Wschodnich” to temat, który zapewne skłoni chłopców do pochylenia […]

18 listopada 2020

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2029)